11 august 2011

Festivalul-Concurs de Umor „Oltenii &… Restu’ Lumii” 2011

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, în colaborare cu Consiliul Judeţean Olt, Primăria Municipiului Slatina, Consiliul Local al Municipiului Slatina, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina, Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu“, Muzeul Judeţean Olt, Centrul Cultural „Eugen Ionescu“ Slatina, Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“, organizează la Slatina a XVII-a ediţie a Festivalului–Concurs de Umor „Oltenii &… Restu’ Lumii“, în zilele de 6–7 octombrie 2011.

Concursul se va desfăşura pe cinci secţiuni:
A. Secţiunea – creaţie literară (epigramă, teatru scurt într-un act);
B. Secţiunea – interpretare – (recitaluri dramatice – monodramă);
C. Secţiunea – caricatură şi fotografie umoristică;
D. Secţiunea – meşteşuguri tradiţionale;
E. Secţiunea – folclor

A. Creaţie literară – epigramă

Creatorii vor expedia în 3 (trei) exemplare, sistem moto, 10 epigrame; câte 3 (trei) epigrame pentru fiecare temă şi tot în trei exemplare un număr de 4 (patru) epigrame, la temă liberă.
Temele impuse:
1. „Pe scut, sau… sub scut“
2. „Apocalipsa la purtător“

Lucrările vor fi trimise până pe data de 15 septembrie 2011 (data poştei) pe adresa:

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt
str. Mănăstirii nr. 1A
Slatina, jud. Olt, cod 230019

Se va consemna pe plic: Pentru concursul „Oltenii &… Restu’ Lumii“, secţiunea epigramă.

Se vor acorda următoarele premii: Marele Premiu „Nicolae Fulga“ + Trofeul, Premiulul I + Trofeul; Premiulul II, Premiulul III.

Epigramiştii premiaţi vor fi anunţaţi telefonic şi se vor prezenta în ziua de 6 octombrie 2011. cel mai târziu la ora 12:00, pentru a se întrece în cadrul unui spectacol cu public, într-un turnir epigramatic cu teme date la faţa locului, turnir care va definitiva podiumul câştigătorilor .

A. Creaţie literară – teatru scurt într-un act

Pot participa autori a căror vârstă nu depăşeşte 40 de ani şi care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România, chiar dacă au volume publicate.

Concurenţii la această secţiune vor expedia câte o piesă de teatru într-un act, care să nu depăşească 30 de pagini, sistem moto, cu plic închis în care se află toate datele autorului (moto-ul ales, nume, prenume, telefon fix sau mobil, adresă, e-mail etc).

Lucrările expediate de concurenţi vor trata într-un registru comic toată gama de subiecte cotidiene.

Lucrările vor fi trimise până pe data de 15 septembrie 2011 (data poştei) pe adresa:

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt
str. Mănăstirii nr. 1A
Slatina, jud. Olt, cod 230019

Se va consemna pe plic: Pentru concursul „Oltenii &…Restu’ Lumii“, secţiunea teatru scurt.

Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul C.J.C.P.C.T.C. Olt, punerea în scenă rămânând la latitudinea C.J.C.P.C.T.C. Olt, fără a acorda drepturi de autor.

Se vor acorda următoarele premii: Premiulul I + Trofeul; Premiulul II, Premiulul III; şi Două Menţiuni.

Premiaţii vor fi anunţaţi în timp util pentru a participa la festivitatea de premiere ce va avea loc în ziua de 7 octombrie 2011, ora 18:00.

B. Interpretare – (recitaluri dramatice – monodramă

Această secţiune se adresează atât studenţilor de la facultăţile de teatru de stat sau particulare, cât şi tinerilor actori profesionişti sau neprofesionişti, cu vârste cuprinse între 19 şi 35 de ani şi al căror talent musai să erupă şi în afara graniţelor localităţii de reşedinţă a purtătorului.

Temele abordate vor putea fi alese din opere dramatice, clasice sau contemporane, atât din repertoriul naţional cât şi cel universal, sau din creaţii proprii.

Timpul afectat fiecărei exprimări scenice este de maximum 20 de minute (depăşirea timpului afectat atrage după sine depunctarea concurentului).

Doritorii vor trimite până pe data de 15 septembrie 2011 (data poştei), câte un DVD cu momentul ce urmează a fi prezentat în concurs, sau dacă acest moment nu este finalizat până la ceastă dată, un DVD cu un alt moment reprezentativ, pe care să-l fi susţinut în public la care vor ataşa: (nume, prenume, telefon fix sau mobil, adresă, e-mail, etc.).

Participarea la această secţiune este limitată; în urma vizionării DVD-urilor trimise, comisia de jurizare, constituită din actori profesionişti, dramaturgi şi regizori consacraţi, va selecta un număr de 13 (treisprezece) concurenţi, ce se vor întrece pentru adjudecarea următoarelor premii: Marele Premiu „Zefir Berzovis Ghencea“ + Trofeul şi Emblema Festivalului; Premiul I – „Gabi Antonescu“ + Trofeul; Premiul II – „Rică Ortopelea“ ; Premiul III – „Radu Costel“ ; Premiul Special al Juriului.

De reţinut că fiecare concurent din cei selectaţi de comisia de jurizare, va trebui să aibă pregătit, în portofoliu, un alt recital în afara celui cu care concurează, pentru o eventuală susţinere a galei din seara premierei.

Concurenţii la această secţiune vor anunţa organizatorii, odată cu trimiterea DVD-ului, dacă solicită un minim de elemente de: recuzită / decor (ce anume), efecte lumini etc, şi dacă momentul respectiv este susţinut de coloană sonoră, sau nu.

Înscrierea se va face telefonic de fiecare concurent în parte sau de către instituţia pe care acesta o reprezintă (după trimiterea DVD-ului, pentru a exista o cheie de control prin intermediul căruia să se poate verifica dacă DVD-ul trimis a fost primit sau nu în timp util), la secretariatul C.J.C.P.C.T.C. Olt, telefon 0349/409270 – 271, sau referent Nicolae POPA – 0721/277060.

Organizatorii vor anunţa, telefonic, în data de 25 septembrie 2011, numele celor 13 (treisprezece) concurenţi selectaţi, informând totodată (la numerele de telefon şi adresele indicate), toţi concurenţii înscrişi, despre hotărârea juriului în urma deliberărilor.

C. Caricatură şi fotografie umoristică

La secţiunea de caricatură pot participa toţi creatorii de gen, membri sau nemembri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România.

Fiecare concurent poate participa cu minim 5 (cinci), maxim 10 (zece) lucrări, alb-negru sau color (tuş, creion, cărbune, acuarelă etc.), nepublicate în presă şi nepremiate la alte concursuri din ţară sau străinătate.

Se va consemna pe plic: pentru concursul „Oltenii &…Restu’ Lumii“, secţiunea – Caricatură.

Dimensiunile lucrărilor trimise nu trebuie să depăşească 50/30 cm., inclusiv passepartout-ul.

Pe verso, vor fi înscrise numele, prenumele, adresa concurentului, adresa de e-mail şi numărul de telefon.

Cheltuielile aferente trimiterii lucrărilor vor fi suportate de concurent sau de către instituţia pe care o reprezintă.

Lucrările vor fi expediate până cel târziu la data de 15 septembrie 2011 (data poştei) pe adresa:

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt
str. Mănăstirii nr. 1A
Slatina, jud. Olt, cod 230019

Se vor acorda următoarele premii: Locul I + Trofeul; Locul II; Locul III; şi O (una) Menţiune.

Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul C.J.C.P.C.T.C. Olt.

Concurenţii premiaţi vor fi anunţaţi în timp util pentru a participa la festivitatea de premiere ce va avea loc în ziua de 7 octombrie 2011.
La această ediţie se va organiza – în afara concursului -, şi o expoziţie de fotografie umoristică, realizată de studenţii Universităţii de Arte şi Design – Cluj Napoca, expoziţie ce va fi vernisată în foaierul Centrului Cultural „Eugen Ionescu“, unde va rămâne în atenţia publicului timp de două săptămâni.

D. Meşteşuguri tradiţionale

Pe parcursul Festivalului – Concurs de Umor „Oltenii &… Restu’ Lumii“ se va desfăşura şi Târgul Meşterilor Populari, în cadrul căruia sunt invitaţi să expună cei mai reprezentativi creatori populari de artă populară din zona Olteniei şi din ţară.
Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile, la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina.
Organizatorii asigură masă şi cazare, deplasarea revenind creatorului popular sau instituţiei pe care acesta o reprezintă. Relaţii suplimentare la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina, telefon secretariat 0249/432818,şi 0721/214837 sau 0763/624113 director prof. Marius Arald Fieraru, şi la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, telefon secretariat 0349/409270 – 271, sau referent Nicolae Popa – 0721/277060.

E. Folclor

Pe parcursul celor două zile de concurs se vor susţine recitaluri ale unora dintre cele mai reprezentative ansambluri folclorice din judeţ, o paradă a portului popular, precum şi recitaluri ale fanfarei Lyra Band.
Primirea invitaţilor se va face la Vama Oltenească de la Capul Podului ce traversează râul Olt (de-a latul şi nu de-a lungul cum aţi fi tentaţi să credeţi), de la intrarea dinspre Bănie spre Bucureşti.

Nu se admit vulgarităţi la nici una dintre secţiunile concursului.

Juriul concursului, format din personalităţi ale umorului românesc, va acorda premii de clasament în bani, diplome şi trofee, pentru fiecare secţiune în parte.

La secţiunea creaţie literară se vor acorda şi alte premii speciale din partea unor publicaţii, edituri, sponsori.

Juriul îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de valoarea creaţiilor şi în urma evoluţiilor în concurs a tuturor participanţilor, să poată redistribui, sau să nu acorde toate premiile oferite de organizatori, hotărârea acestuia fiind definitivă.

În scopul mediatizării festivalului, organizatorii îşi rezervă dreptul de a populariza lucrările primite şi evoluţiile scenice, în presă, televiziune, internet etc, fără a acorda drepturi de autor.

Organizatorii asigură pe toată durata manifestării, masă şi cazare, tuturor participanţilor invitaţi.

Costul transportului intră în obligaţia fiecărui participant sau a instituţiei pe care acesta o reprezintă.

SlabAcceptabilOKBunExcelent 1 voturi
Încarc...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Acesta este un blog colaborativ, deschis tuturor. Daca doresti sa participi, vezi detalii.

Adresa de e-mail pentru abonare:

Este posibila si abonare prin RSS

Serviciu oferit de FeedBurner

Meta

Fani pe Facebook